Saint Peter’s Basilica – Rome, Italy

rome

บนท้องฟ้าของโรม มิมีอาคารใด อาจหาญทะยานตนสูงกว่าโดมของมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์

มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวาติกัน ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ความสูงของโดมอยู่ที่ 136 เมตร หรือประมาณตึก 45 ชั้น จุคริสตศาสนิกชนได้ถึง 20,000 คน

ในแต่ละวัน จะมีนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมกรุงวาติกันและโบสถ์แห่งนี้ มากถึง 18,000-24,000 คน การจองตั๋วก่อนล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องรอคิวนานเป็นชั่วโมง

เราถ่ายรูปเส้นขอบฟ้าของโรมนี้ จากมุมสูงของสวนบอร์เกเซ (Borghese) ปอดใหญ่ที่สุดของโรม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,700 ไร่ค่ะ