เที่ยวไทยไปกับ จูน ศศิวิมล : อุทัยธานี – สุโขทัย – อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก (3 วัน 2 คืน)

อุทัยธานี วัดจันทาราม 3 ชั่วโมง จากสุขุมวิท ถึงอุทัยธานี วัดจันทาราม คือจุดหมายแรกของเส้นทางเที่ยวไทยไปกับจูน ศศิวิมล วัดจันทาราม หรือชื่อที่รู้จักกันว่า “วัดท่าซุง” เป็นวัดเก่าแก่ศักด์สิทธิ์ของจัดหวัดอุทัยธานี มีวิหารแก้ว 100 เมตร เป็น amazing อุทัยธานี … มาแล้วก็ต้องแวะชมสักครั้งหนึ่ง หลังจากตะลึงด้วยความศรัทธา ก็เข้าไปสักการะพระพุทธชินราชจำลอง องค์ใหญ่สีทอง ขอพร และอย่าลืมปฏิบัติตนเป็นคนดีของโลกด้วย

More