อารมณ์บนหลังอูฐ

อูฐตัวนี้มีความสูงประมาณ 1.85 เมตร มีหน้าที่เป็นสารถีพานักท่องเที่ยวเดินชมวิว และบรรยากาศของพีรามิดกีซ่า ประเทศอียิปต์ รอยยิ้มของเราที่ฉายมาให้กล้อง แลดูเป็นธรรมชาติ ต่างจากแข้งขา และร่างกายที่แข็งเกร็งฝืนธรรมชาติอยู่บนหลังของเจ้าอูฐค่ะ

More