ความสุขแบบเต่าๆ – Cape Shark Villa

หลังจากวิกฤตครอบครัวคลี่คลายลง สมาชิกมีอาการดีขึ้นตามลำดับ เราก็ขอไปเบรกใจไกลๆสักหนึ่งอาทิตย์ ลุงถามว่า อยากไปไหน? เราตอบว่า “อยากติดเกาะ” เกาะไหน? เกาะเต่าสิ เราตอบ … จะได้ใช้ชีวิต chill & slow สมใจและสมชื่อเต่าจริงๆ

More