พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – เชียงราย

เราชื่นชมศิลปินไทยอยู่หลายท่าน และอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ก็เป็นหนึ่งในนั้น สำหรับเรา … ท่านเป็นศิลปินที่มีมันสมองคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นอัจฉริยะและความบ้าคลั่ง

More