4 วัดศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระและทำบุญที่เชียงราย   

พระพุทธรูปและวัดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย วันไหนรู้สึกกลัว หรืออยากรับพรดีๆ เราก็เข้าวัด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ศาสนา ถึงแม้จะศรัทธามาก หรือน้อย ก็มีผลต่อจิตใจ อย่างน้อยก็ช่วยยึดเหนี่ยว ฝากทุกข์ และขอพร ดังนั้นทุกวัดที่ไปเราจึงร่วมใจอนุโมทนาทำบุญ ถือให้เป็นเงินช่วยทำนุบำรุงรักษาวัดให้คนที่มีทุกข์ทางกายและใจ ได้เข้ามาพักพิงกัน …

More