วีซ่าดูไบ (UAE Visa) … ง่ายกว่าที่คิด

เชื่อนิ่มเลยว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่บ่ายหน้าหนีเมืองทะเลทรายเพราะขั้นตอนการขอวีซ่าที่ได้ยินได้ฟังมา แต่เมื่อตัดสินใจว่าเอานะ ถึงเวลาเก็บ Bucket list เมืองนี้จริงๆ ก็เริ่มต้นค้นหาข้อมูลใน Google และผลลัพธ์กลับเฉลยว่า วีซ่าดูไบไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้ (เลย) จริงๆ

More