หอเอนปิซ่า เหลือเวลาอีกเท่าไหร่?

“หอเอนปิซ่า” เหลือเวลาอีกเท่าไหร่? หอเอนปิซ่าเอียงมาแล้วกว่า 800 ปี หอระฆังแห่งนี้ เริ่มเอียงตั้งแต่การก่อสร้างเริ่มไปได้ไม่นานนัก และเอียงต่อมาเรื่อยๆ จนเมื่อปี 2008 ที่นักวิทยาศาสตร์ สามารถหยุดยั้งการเอียง ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกได้ …. แต่ขั้นตอนนี้ จะช่วยหยุดการเอียงได้เพียง 200 ปีเท่านั้นค่ะ และหลังจากนั้นหอเอนปิซ่าก็จะกลับมาเอียงใหม่ … โดยที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะล่มสลายลง

More