ฮีโร่ตัวจริง หมู่บ้านกังหัน Kinderdijk (Unesco World Heritage Site)

ถ้าโลกนี้ไม่มีกังหันก็คงไม่มีประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างในปัจจุบัน พื้นดินกว่า 60% ของชาวดัชท์อยู่ต่ำกว่าระดับทะเลหรือจมอยู่ใต้น้ำนั่นเอง ถ้าไม่ได้กังหันมาวิดน้ำตั้งแต่ในอดีต พื้นที่เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และอยู่อาศัย ก็คงไร้สิ้น ดังนั้นจึงไม่ได้พูดเกินจริงว่า “ฮีโร่ตัวจริง” ของประเทศนี้จะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่ “กังหัน” นั่นเอง

More