เสียงระฆังสุดท้ายของ Big Ben ก่อนจะได้ยินอีกครั้งใน ….

นาฬิกาแพงที่สุดอาจอยู่ที่สวิสตเซอร์แลนด์ แต่นาฬิกาที่มีภาระหนักอึ้งมากที่สุด คงหนีไม่พ้น Big Ben แห่ง Elizabeth Tower* ของมหานครลอนดอน ที่บอกความเที่ยงตรงมาแล้วกว่า 150 ปี ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ หรือเที่ยงตรงวันที่ 21 สิงหาคม 2017 … Big Ben ก็จะตีระฆังบอกโมงยาม เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่เราจะได้ยินเสียงก้องกังวาลนี้อีกครั้งใน 4 ปีข้างหน้าหรือในปี 2021 ค่ะ

More