Candlenut ✪✪✪ อาหารเพรานากัน 1 ดาวมิชลินร้านแรกของโลก

อีกหนึ่งร้านอาหารแห่งความภาคภูมิใจ ร้านที่คนสิงคโปร์ยืดอกพูดได้เต็มปากว่า นี่คือ ร้านอาหารเพรานากัน (Peranakan) อาหารท้องถิ่นสิงคโปร์ ลูกผสมของจีนและมลายู ร้านแรกของโลกที่ได้รับรางวัลมิชลิน 1 ดาว 2 ปีซ้อนค่ะ

More