Please Don’t Tell Khao Yai ✪✪✪

Please Don’t Tell อยู่ในหมู่บ้าน Monlada เห็นตอนขับรถผ่านไปมาสักพักแล้ว แต่เพิ่งรู้ว่าด้านในมีคาเฟ่ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปอีกด้วย จากป้อมยาม เส้นทางขับรถไปยังคาเฟ่ไม่ไกลเลยค่ะ แต่งงและหลงทางหน่อย ป้ายร้านรูปหมาคาบซิก้าเล็กและมีอยู่ไม่กี่จุด ฉันจึงใช้บริการ google map และก็แม่นยำเช่นเคย

More