Silks Palace Restaurant อาหารจีนหรู คู่สมบัติแห่งชาติ – Taipei, Taiwan

Silks Palace Restaurant ♥♥ จะน่าปรารถหนาขนาดไหน ถ้าเราได้ลิ้มรสอาหารที่ตั้งอยู่เคียงข้างพิพิธภัณฑ์เอกของโลก National Palace Museum และความปรารถหนานี้จะอิ่มเอมสักปานใด หากอาหารที่เราทาน ถูกประดิษฐ์ให้ละม้ายคล้ายสมบัติแห่งชาติที่หลายคนยอมลัดฟ้ามาชมกัน … หยกผักกาดขาว และหยกหมูสามชั้น ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ

More