พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – เชียงราย

เราชื่นชมศิลปินไทยอยู่หลายท่าน และอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ก็เป็นหนึ่งในนั้น สำหรับเรา … ท่านเป็นศิลปินที่มีมันสมองคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นอัจฉริยะและความบ้าคลั่ง

เราเห็นอะไรในบ้านดำ …

เราเห็นความคลั้งไคล้ของคนๆหนึ่ง

ความบ้าคลั่งในการสะสม

และมุมมองโลก

เราเห็นศาสนาแทรกอยู่ในงานประติมากรรมแกะสลัก

แต่เราก็เห็นการผิดศีล ฆ่าสัตว์อยู่ในอีกมุมของห้อง

และหลังจากอ่านประวัติของท่านในบ้านดำจึงรู้ว่า

ท่านเป็นถึงดอกเตอร์ แต่ไม่เคยใช้คำนำหน้านั้น

ท่านเรียนจบเกียรตินิยมจากสถาบันดังๆทั้งในและต่างประเทศ

ฉันเชื่อว่าสำหรับอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

หลายอย่างไม่มีจริง .. ทุกอย่างเป็นสัจธรรม

(ข้อมูลจาก https://thai.tourismthailand.org/Attraction/พิพิธภัณฑ์บ้านดำ)

ศิลปะสถานอันเป็นผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในพื้นที่กว่าร้อยไร่โดยภายในประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือกว่า 25 หลัง และอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์อีกหลายหลังที่จัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและของบางชิ้นเป็นของข้าวเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี พากเพียรสะสมมาตลอดทั้งชีวิต ซึ่งบางชิ้นหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันเหตุที่ชื่อว่าบ้านดำนั้น น่าจะเกิดจากบ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ และแต่ละหลังประดับประดาด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายสวยงามวิจิตร และมีการนำเขาสัตว์มาประดับให้ดูโดดเด่น เช่น เขาควาย เขากวาง และกระดูกช้าง เป็นต้น พิพิธภัณฑ์บ้านดำแห่งนี้ไม่เพียงเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อให้เราระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของศิลปินท่านนี้ที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ ให้กับผู้รักงานศิลปะได้ดำเนินตามรอยทางแห่งศิลปะที่น่าสนใจ

 

ที่ตั้ง 414 หมู่ 13 เมืองเชียงราย, เชียงราย

เปิด ปิด 9.00 – 17.00 น. ทุกวัน

ค่าเข้า 80 บาท

โทรศัพท์ 0 5377 6333, 08 3336 5333

www.thawan-duchanee.com