Phulay Bay, a Ritz Carlton Reserve – กระบี่

ครบรอบแต่งงานปีที่ 13 ปี ก็ต้องฉลองกันหน่อย แต่วันพิเศษกลับเจอเหตุการณ์พิเศษกว่า ป้า admit เข้าโรงพยาบาลหนึ่งวันก่อนเดินทาง ทริปฉลองเลยกลายเป็นทริปเลื่อน แต่สุดท้ายก็ยังได้ไปโรงแรมในฝันค่ะ

More