อุทยานราชภักดิ์ – มหาราชของชาติไทย

อุทยานแห่งนี้ตอกย้ำให้เรารู้ว่า “ชาติไทย” ของเรา คงจะไร้วันนี้ถ้าไม่มีมหาราชทั้ง 7 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงทำคุณประโยชน์เพื่อชาติอย่างแท้จริง

More