Lantern Bar – Singapore

“Cocktails with a View” Lantern Bar ตั้งอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของ The Fullerton Bay Hotel ถึงแม้ไม่ได้อยู่บนชั้นที่สูงเสียดฟ้า ดัง rooftop bar อื่น ทว่าวิวที่ครอบครองเป็นองศาที่สมบูรณ์สำหรับการชมความงามของอ่าวมารีน่าอย่างไรที่ติ…

More