นวดกายที่ดอกไม้แดงสปา (L’Hibiscus Spa)

เชื่อว่าชาวเรา (ไทย) เป็นคนขี้เมื่อย และคงคาดหวังว่าจะนวดถูก&ดีในหลวงพระบาง แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ   ค่าครองชีพของหลวงพระบางไม่ต่างจากเมืองท่องเที่ยวทั่วโลก ยิ่งลาวนำเข้าสินค้าหลายชนิดทำให้ค่ากินอยู่สูงกว่าเมืองรองของบ้านเราเสียอีก

More