เสน่ห์ของ “เว้” ที่ไม่น้อยกว่า “ฮอยอัน” – เวียดนาม

ฮอยอันน่ารัก แต่เว้ยิ่งใหญ่ ฮอยอันใจดี แต่เว้ดุดัน วัฒนธรรมเป็นหัวใจของฮอยอัน แต่ตำนานที่ยิ่งใหญ่คือตัวตนของเว้

More