บัญญัติ 11 ประการสำหรับชมทะเลบัวแดง Amazing อุดรธานี !!!

โพสนี้ไม่ขออารัมภบท & ตรงเข้าประเด็นเลยเพราะเวลาที่จะเหลือชมทะเลบัวแดงของปีนี้มีอีกแค่ 1 เดือนเท่านั้น (บัวหุบกลางมีนาคม โดยประมาณ) ดังนั้นใครที่ยังลังเลใจก็ต้องรีบตัดสินใจกัน แต่ใครที่จองทริปไว้แล้ว นี่ก็คือบัญญัติ 11 ประการของการชมทะเลบัวแดงค่ะ (สำหรับคนที่อยากถ่ายรูปสวยคู่กับบัวแดง)

More