3 ร้านอร่อยของฮอยอัน บานหมี่ เกี้ยวทอด และแหนมเหนือง – ฮอยอัน เวียดนาม

ฮอยอันห่างไกลจากคำว่า “อร่อย” เช่นเดียวกับวลีว่าฮอยอันเป็นเมืองแห่งอาหารอันโอชะ ทริปฮอยอันครั้งนี้ฉันจึงคาดหวังกับรสชาติอาหารแต่ละร้านไว้ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดเฉพาะทัวร์ลิสต์จากทั่วโลก ก็คงยิ่งยากแท้ที่จะค้นหารสชาติท้องถิ่นแบบดั้งเดิมได้ … แต่ในความเป็นจริงแล้ว ฮอยอัยสร้างความประหลาดใจให้ฉันมาก เพราะเมืองนี้ไม่ได้มีดีแค่คำว่าน่ารัก แต่ยังมีคำว่า “อร่อย โอชา อิ่มพุงกาง” พ่วงท้ายมาอีกด้วย !!!

More