Golden Bauhinia Square สัญลักษณ์ของการรวมประเทศ

เช้าวันนั้นรถทัวร์หลายคันจอดเรียงรายอยู่ข้างๆศูนย์ประชุมฮ่องกง (HKCEC) เพราะที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในฮ่องกง ….“Golden Bauhinia” อนุสาวรีย์ดอกชงโคสีทอง

More