Mandarin Oriental Hong Kong สัมผัสทั้งอดีตและอนาคตในที่เดียว – ฮ่องกง

คุณภาพและการบริการของโรงแรมนี้เป็นที่ประจักษ์แก่ I am a Fan ดี …. แต่ฉันกลับไม่เคยอยากเข้าพักที่โรงแรมนี้เลย จนทริปฮ่องกงเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะ เหตุผลหลักๆ แน่นอนว่าคือราคา แต่เหตุผลที่สำคัญกว่าก็คือโลเคชั่น … ฉันฝังใจมาเสมอว่า “มาฮ่องกงก็ต้องพักในย่านที่สะท้อนชีวิตคนฮ่องกงบ้าง” ย่านเซ็นทรัล ย่านธุรกิจที่มีแต่ความใหม่จึงถูกตัดออกไปตั้งแต่ตัวเลือกแรกๆแล้ว

More