Rainbow Cake, La Baguette – Emquartier

em1

Top view, side view และ leftover view … ของเครปเค้กสายรุ้งสุดอร่อยที่ร้าน La Baguette @ The Emquartiar ค่ะ
อร่อยมากจริงๆ หวานนำ เปรี้ยวนิดๆ กลมกล่อม กินสองชิ้นเลย
ราคาชิ้นละ 120 บาทค่ะ

em2 em3