ABC Artisan Boulangerie Co. ♥♥♥ Singapore

ABC Artisan Boulangerie Co. “Artisan” เป็นคำที่มีเกียรติ ในความหมายทั่วไปหมายถึงงานฝีมือชั้นสูง หากในบริบทของอาหาร “Artisan” มักหมายถึง ขั้นตอนการผลิตที่ใช้เทคนิคดั้งเดิม วัตถุดิบชั้นเยี่ยม ปราศจาก หรือใช้เครื่องผลิตอาหารที่อำนวยความสะดวกอย่างในปัจจุบันให้น้อยที่สุด ABC Artisan Boulangerie Co. ได้รับเกียรตินี้ เพราะมีเชฟชื่อดัง Eran Mayer ที่ร่ำเรียนการทำอาหาร ขนมปัง และเพรสตี้แบบดั้งเดิม จากโรงเรียนสอนทำอาหารของฝรั่งเศส ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นฉบับของงานศิลปะเกือบทุกแขนง

More