Green Me Organic Farm – ปากช่อง (เขาใหญ่)

อาทิตย์ก่อน … พาคุณยายไปเที่ยวเขาใหญ่ และก็ตั้งใจจะหาร้านใหม่ๆ จนมาเจอกับ Green Me Organic Farm ร้านอาหารออร์แกนิก บริเวณหนองสาหร่าย ปากช่อง ที่เมื่อก่อนเป็นเพียงฟาร์มปลูกผัก แต่ตอนนี้มีทั้งห้องพักและร้านอาหาร ที่เพิ่งเปิดให้บริการได้ปีกว่าๆ

More