Hong Kong University (HKU) แหล่งความรู้คู่ฮ่องกง

มหาวิทยาลัยฮ่องกง (HKU) เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับให้ติดระดับโลกมาหลายปีซ้อน แหล่งความรู้นี้เป็นศูนย์รวมวิชาการของชาวตะวันตก (Western Science) แห่งแรกของฮ่องกงท่ามกลางการศึกษาแบบจีนที่ใช้เรียนกันทั่วไปในขณะนั้น การเรียนการสอนที่ HKU เป็นภาษาอังกฤษและหลักสูตรการสอนก็ใกล้เคียงกับมาตราฐานของมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตก

More