หนึ่งปีที่ผ่านมาการเดินทางซอกแซกเมืองใหม่ๆทำไม่ได้ดังใจ ด้วยหน้าที่การงานของคุณสามีและความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวค่ะ

จริงๆแล้วจิตวิญญานของบล็อกไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องกิน และฉันก็ไม่ใช่ Food Blogger

อนาคตจะเป็นยังไง? ยังไม่รู้จริงๆค่ะ รู้แค่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องอยู่กับครอบครัวและคนที่รักให้มากขึ้น …

แต่ยังไงก็จะพยายามเขียนเรื่องอื่นๆให้อ่านกัน และจะพยายามเดินทางไปยังเมืองใหม่ แต่คงต้องเป็นเมืองที่เดินทางใกล้ๆเสียแล้ว ??