สระมรกต – กระบี่

สระมรกตแห่งเมืองกระบี่ ยังคงความงดงามเหมือนเมื่อสิบปีก่อน ต่างไปคือจำนวนผู้คนที่บางตาจนน่าใจหาย …

น้ำสีฟ้าคริสตัล และเขียวมรกตในบางมุม เกิดจากธารน้ำอุ่นที่ไหลมารวมกันในบ่อหินปูน เหล่าสาหร่าย และแบคทีเรียทำให้น้ำใสกิ๊ก มองเห็นพื้นดินและปลาชัดเจนมาก …
ป้าดีใจที่ลุงชอบ นั่งจุ่มเท้า และชมความงดงามที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาและแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ
อีกมุมของกระบี่ที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลค่ะ …
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดินประมาณ 1,400 เมตร ผ่านป่า และแอ่งน้ำ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีถึงสระมรกต
สระมรกต ความสวยงามของธรรมชาติ
ที่ตั้ง
– ตำบลคลองท่อมเหนือ ในป่าดิบชื้นที่มีพืชพรรณ และสัตว์ป่า (มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1,400 เมตร)
– ห่างจากสนามบินกระบี่ประมาณ 45 นาที
หรือจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 1 ชั่วโมง
– ช่วงเช้าก่อน 11.00 น. คนน้อย (ยังไม่มีทัวร์ลง)